Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Przedmiot Standardy kształcenia Opis Punkty ECTS Siatka godzin Sylabus Moduły Wykłady DVD Literatura Materiały zagraniczne
Bioróżnorodność Zobacz
Doradztwo turystyczne Zobacz
Historia kultury Zobacz
Informatyka w turystyce i rekreacji Zobacz
Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych Zobacz
Planowanie turystyczne Zobacz
Polityka turystyczna Zobacz
Produkt turystyczny Zobacz
Regiony turystyczne Zobacz
Socjologia czasu wolnego Zobacz
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym Zobacz
Link do http://www.wwsi.edu.pl/